Batha, Kapha, Pitta

Batha, Kapha, Pitta is known as Dosa, which is created during pregnancy in the mother's stomach. It stems from the food a pregnant woman eats, how she feels, her behaviors and actions.…

Comments Off on Batha, Kapha, Pitta

BICHARA – STORY (STOP NON VEG)

बिचरा – कथा खै कहा गएछ ढिलो भैसक्यो……. म घरको पछाडी लुकेको छु । आज मलाई मेरो वाल्यकालको सम्झना आइ रहेको छ । हो मलाई अझ पनी सम्झना छ कि म जन्मेको दिन धेरै जना खुसि भए…

0 Comments