कविता

गरेर देखाउँछु । नलिनुस है आमा पिर आमा गरेरै देखाउँछु ।एक दिन त ठूलो मान्छे बनेरै देखाउँछु ।सबैले भन्छन् घर छोडी मुग्लान गयो ।एक दिन त यो जन्जिर चुडालेर देखाउँछु…

Continue Reading
Close Menu